Kategoriarkiv: Nyheter

Stämman avslutad

måndag 21 juli 2014 /

I helgen avslutades Centerpartiets Ungdomsförbunds stämma. 145 ombud från 21 distrikt samlades på Bosön på Lidingö för att besluta om förbundets politik.

Några av det beslut som fattades under stämman:

Att vara för ett opt-out system för organdonation

Innebär att personer får anmäla till socialstyrelsen att de inte vill donera sina organ efter sin död, istället för som idag då man måste anmäla att man vill donera sina organ.
Organbrist är ett alvarligt problem och många som kan tänka sig att donera sina organ glömmer eller vet inte om att de måste anmäla sig. Med detta system kan fortfarande de som inte vill donera organ efter sin död anmäla det.

Att vara för ett fullvärdigt medlemskap i NATO

Situationen i världen och i Sverige har förändrats och då måste vi förändras med den.

Att vara för enhetlig moms

Olika momssatser är en otroligt dyr historia och ibland mycket svår för företagare att hålla koll på. Det skapar också ibland en skev konkurrens och godtyckliga bestämmelser.

Till exempel är det 25 procent moms för en turridning, men om turen görs i en vagn dragen av hästar är det transport och får en momssats på 6 procent. En enhetlig moms skulle eliminera att dessa godtyckliga gränsdragningar.

Ersätta strandskyddslagen med regionala eller kommunala föreskrifter

Förutsättningarna ser olika ut i landet och de som känner till området är de som bor där, därför bör makten ligga så nära de som bor där som möjligt.

Att vara för slopad värnplikt även i krigstid

Tvång är inte okey i fredstid och det är inte okey i krigstid

Att vara för att nationella prov ska rättas externt

Nationella prov är till för att kunna jämföra skolor och då krävs det att en utomstående och oberoende part utför rättningarna.

Ersätta bidragsdelen i studiemedlen med lån

De som pluggar på universitet är de som är de framtida höginkomsttagarna. CUF anser inte att skattebetalare ska finansiera blivande höginkomsttagares levnadsomkostnader under studietiden.

Grattis Väst!

onsdag 16 juli 2014 /

CUF säger grattis till Väst-laget som vann fotbollsturneringen under förstämman!

Snart är det stämma!

tisdag 15 juli 2014 /

Den 17 -20 juli på Bosön på Lidingö håller vi stämma. Där föreslår CUF:s förbundsstyrelse ett helhetsgrepp om landsbygdspolitiken som förenar växande näringar på landsbygden med ett ökat miljöarbete.
CUF strävar efter ett system där den som förstör miljön betalar för det och den som främjar miljövärden premieras. Därför vill vi att produktion av miljövänligt bränsle eller energi av privatpersoner, precis som livsmedel för privatbruk, ska vara skattebefriat. Dessutom bör offentlig sektor inte köpa in animaliska produkter som produceras under sämre djurskydd än vad den svenska djurskyddslagen föreskriver.
De gröna näringarna inom jord- och skogsbruk har inte bara stor betydelse för svensk ekonomi utan är också, som biobränsleproducenter, en hörnsten i den gröna omställningen. Det gör att det blir desto viktigare att de gröna näringarna minskar sin egen miljöpåverkan. Därför vill CUF se en omställning av maskiner som används inom jord- och skogsbruk till förnyelsebara drivmedel. Det bör ske genom att staten stimulera energiomställningen, främja forskningen på området och underlätta att riskkapital når företagare som banar väg för det hållbara samhället.
CUF vill att hela landet ska leva med miljön i åtanke. För det krävs mindre regelkrångel för företag bland annat genom samordnad handläggning av olika tillstånd och beslut inom kommunen och myndigheter, exempelvis skatteverket. Där kommer också kommunikationer in och CUF ser att det krävs offentliga satsningar på järnvägsnätet, som också innefattar mindre järnvägar, över hela landet där stora delar underhålls för dåligt.

Fakta: Varje år har Centerpartiets Ungdomsförbund stämma där 145 ombud från 21 distrikt är med och fattar beslut om vilken politik som förbundet ska driva.
I år har förbundsstyrelsen presenterat tre propositioner; om landsbygd, näringslivspolitik och situationen i världen.
Medlemmarna har skickat in 65 motioner som kommer att behandlas under stämman.

CUFs valfilm!

måndag 14 juli 2014 /

Stina Wernersson kandiderar till FS

torsdag 10 juli 2014 /

Hallå eller!

Här har ni en energidriven, optimistisk och envis person som kandiderar till förbundsstyrelsen för bästa CUF. Mitt namn är Stina Wernersson, jag är 20 år och hallänning. Mitt politiska engagemang började i slutet av 2010 då jag satte upp nyårslöften på min blogg varav ett löd: Jag ska engagera mig så mycket som möjligt detta år, ge CUF mer tid och en ärlig chans. Jag insåg snabbt att CUF var något för mig och blev väldigt aktiv. Redan ett år senare och efter pushande från medlemmar så såg mitt nyårslöfte ut såhär: Kandidera som ordförande för CUF Halland och ge allt i det uppdraget om jag blir vald. Det gjorde jag och tillsammans med styrelsen och RO:s satsning på riktade insatser med Robert som kampanjgeneral så blev distriket mycket mer aktivt och växte till att bli det största CUF-distriktet i Sverige.

Att vara ordförande är det finaste uppdraget man kan ha, på vilken nivå det än är. Detta uppdrag måste lyftas mer och samarbetet mellan ordförandekåren och FS vill jag satsa mer på. Det måste vara lättare att ha mer insyn och komma med idéer och synpunkter på arbetet som görs av FS – men för distrikten. Jag satt i presidiet under ett år och jag tycker att kåren är ett jättebra forum för diskussion och inspiration. Det finns utvecklingspotential och det är något som jag vill jobba vidare med i FS. Vi lyfter förbundet med starka ordföranden som i sin tur lyfter sina distrikt!

Det har varit många utmaningar genom åren och jag har bland annat tagit fram en lokal kampanj ”Myndig – men inte laglig”, anordnat Ny i CUF kurser, jobbat mycket med medlemsvård och har nu drömjobbet då jag organiserar valet för CUF Halland. Till hösten kommer jag börja plugga med inriktning på marknadsföring och troligtvis blir det grafisk design och kommunikation på Linköpings univeritet. Jag vill bidra med både kompetens och vara en frisk idéfläkt för att skapa vassa och bra kampanjer och utspel för förbundet

Nu har ni kunnat läsa om vad jag vill arbeta vidare med i FS, men också om vad jag tidigare gjort. Det är viktigt att ha visioner och idéer, men ni ska också kunna lita på att de som sitter i FS är där för att jobba fullt ut. Prata går, men man måste ha viljan och energin för att få saker att hända. Alla saker jag tidigare gjort för förbundet har jag gjort till 100% och det kommer jag fortsätta med om jag får ditt förtroende att sitta i förbundsstyrelsen för CUF.

Vi ses i Stockholm på stämman!

Kramar Stina

Hör av er när som med frågor eller idéer:

Instagram: stinaaw

Twitter: stinaaw

Mobil: 076 883 48 03

 

 

Sara Andersson kandiderar till 2:e vice förbundsordförande

tisdag 1 juli 2014 /
Kära CUF:are,

Jag vill be om ert förtroende att vara er andre vice förbundsordförande och vara med och leda förbundet framåt.

Mitt namn är Sara Andersson. Jag är 21 år gammal och uppvuxen några mil norr om Stockholm. Jag gick med i CUF som sextonåring, och har aldrig känt mig så hemma som jag gör här.

Sen jag gick med har jag hunnit starta en avdelning där jag bodde, jag har varit distriktsordförande för CUF Storstockholm och jag har suttit i ordförandekårens presidium. Nu arbetar som ombudsman för Centerpartiet i Stockholms stad. Under åren har jag skaffat mig en mycket god insyn i hur förbund, distrikt och avdelningar fungerar.

Det jag vill och kan bidra med i förbundsstyrelsen och verkställande utskottet är att arbeta med att stötta och hjälpa distrikten. Det är distrikten som bygger CUF, och det är viktigt att förbundet har en tät och konstruktiv kontakt med dem. Det är i distrikten det mesta av verksamheten äger rum och det är i distrikten medlemmarna har sin naturliga hemvist. Det är helt enkelt distrikten som bygger CUF. Jag vill bidra med erfarenhet och kunskap för att stärka distrikten för att ett växande CUF ska fortsätta växa och för att ett aktivt CUF ska bli ännu mer aktivt.

Jag vill också arbeta med CUF:s utbildningar. Det är viktigt att vi har många, bra och utvecklande utbildningar för alla våra medlemmar både för de som precis har blivit medlemmar och för de som har varit med en längre tid.  

Jag gick med i CUF för att jag tror på människor. Jag tror att människor kan och vill fatta beslut kring saker som rör dem. Det ska inte vara ens postnummer som bestämmer vilken skola man ska gå i eller vilken läkare man går när man blir sjuk. Inte heller ska staten bestämma vart man får dansa, eller skydda oss medborgare från alkoholism genom att hålla systembolaget stängt på söndagar. För mig är det också en självklarhet att alla  vi människor själva ska få bestämma vilket land vi vill leva, studera och arbeta i.

Vi ses på stämman, och välkommen till mina hemtrakter!
Massor av kramar!
Sara Andersson

Kontakt:
Telefon: 076-8934425
twitter: @sarandersson
Instagram: @zonjes (PS. lägger typ bara upp bilder på söta katter…)

Valberedningens nya förslag till förbundsstyrelse

måndag 30 juni 2014 /

Med anledning av att Madeleine Sjöhage valt att inte ställa upp till omval har valberedningen tagit fram ett nytt förslag. Vårt nya förslag består fortfarande av en förbundsstyrelse på totalt 9 personer.

Nytt förslag på 2:e vice förbundsordförande är Sara Andersson, Storstockholm.
Valberedningen ser att Sara kommer att tillföra de organisatoriska och ekonomiska egenskaperna som Madeleine fyllt i sin roll i VU. Vi ser även att Sara kommer att komplettera de övriga som tidigare föreslagits till VU, och att hon kommer att vara den nya fläkten efter valet som kan behövas för att få en mjuk övergång.

Vårt förslag till ny ledamot i styrelsen är Matilda Molander, Uppsala. Matilda är tjejen vars hjärta klappar extra för det internationella arbetet, något valberedningen ser som ett positivt tillskott till det övriga förslaget.

Utöver de ändringar som nämns ovan står valberedningens första förslag fast.

Det också finns en reservation i valberedningen, till förmån för att föreslå Jonny Cato Hansson till 2:e vice förbundsordförande.

Madeleine ställer inte upp till omval

måndag 30 juni 2014 /

Vi är inne i krigstid. De liberala vindarna har blåst allt starkare under de senaste åren, men trots att vi idag skriver 2014 pyr det fortfarande små högar av rasism, kommunism, nazism och obehaglig socialism runt om i Sverige och världen. Så små är dom förresten inte och vi i CUF, som har en ganska liten armé jämfört med många andra ungdomsförbund, får ofta kämpa för att vara de som skriker högst.

Våran storlek leder också till fler utmaningar. Hur får vi våran politik att nå ut i det konstanta mediebruset? Hur förbereder vi våra krigskämpar så de står starkt rustade med de knappa resurser vi har? Hur mobiliserar vi de tappra hjältar vi har på bästa sätt? En armé är aldrig starkare än dess svagaste länk och därför måste man ständigt jobba för att den där länken ska bli starkare och starkare.

För detta krävs en pluton som inte bara jobbar strategiskt, utan också lägger ner sin själ och hjärta för att deras soldater ska kunna slåss ute på fältet. En förbundsstyrelse är inte bara till för att representera sina medlemmar utåt, utan också för att ge medlemmarna de verktyg och den träning de behöver för att kunna arbeta självständigt. Det finns mycket man kan tvivla på här på jorden, men en sak är självklar. Utan Molly Weasley och hennes kärlek, jävlaranamma och goda matlagningskunskaper, hade troligtvis aldrig Fenixorden stått som vinnare vid Slaget vid Hogwarts.

”Va, börjar hon yra om oklara Harry Potter referenser nu?” Ja. Jag är ett inbitet Harry Potter-fan, så något annat vore ovärdigt. Jag tar också upp det här för att jag under mina två år i förbundsstyrelsen har varit just Molly Weasly. Några vidare matlagningskunskaper har jag inte kunnat stoltsera med, men det är bland annat jag som har skött markservicen och hållit i hushållskassan medan de andra tappra soldaterna i förbundsstyrelsen har varit ute i strid.

Jag är inne på mitt elfte år som medlem i Sveriges jobbigaste ungdomsförbund, och dessa år har varit en stor källa till lycka i mitt liv. Men på senare tid har jag inte längre vaknat på morgonen och känt mig uppfylld av lycka över att få vara vice förbundsordförande i CUF. Det har snarare känts som ett måste eller ett nödvändigt ont. Därför har jag beslutat mig för att inte ställa upp till omval på årets förbundsstämma.

Om jag hade varit en kändis hade jag troligtvis bara meddelat att jag avgår av personliga skäl och så hade ni fått spekulera bäst ni vill kring huruvida jag ska lägga in mig på rehab för att bli av med mitt knarkberoende eller om jag höll på att genomgå en uppslitande skilsmässa från min 15 år äldre man. Men ni är mina kära medlemmar som jag håller oerhört varmt om hjärtat, och därför förtjänar ni också att få veta sanningen.

Jag är en duktig vice ordförande. Jag har hög arbetsmoral, är duktig på att ta egna initiativ, levererar saker av god kvalité och sätter alltid CUF i främsta rummet. Tyvärr gäller inte detta för hela förbundsstyrelsen. Det är tråkigt att göra ett gott arbete, men sällan eller aldrig få erkännande för det. Det är tråkigt att enskilda ledamöter baktalar och pratar illa om personal och andra ledamöter medan de reser runt bland distrikten. Det är också jättetråkigt att tas för given och inte få den uppskattning man förtjänar. Man kan ta det ett tag, eftersom det jobb man gör är för CUF och medlemmarnas bästa och inte ens eget ego, men till slut tröttnar man på det.

”Men, hade du inte kunnat vara kvar i styrelsen då och försöka förändra det inifrån?” undrar säkert någon nu. Jo, visst hade jag kunnat vara det. Men jag har verkligen försökt det senaste året, och det har inte blivit bättre, så nu får det vara nog.

Jag har också en längtan inom mig att få börja planera mig liv helt på egen hand, istället för att planera det utifrån CUF. Tänk att få en helt ledig helg och kunna spendera den utan att ha några planer alls! Det låter säkert helt obekant för er, men för mig som har varit engagerad i snart 11 år och lagt ned hårt arbete på CUF under majoriteten av de åren så känns det för första gången i mitt liv som en befrielse.

Jag vill också ta tillfället i akt att kommentera valberedningens förslag om nio ledamöter. Jag förstår att många av er undrar varför de väljer att skära ned antalet ledamöter när enskilda ledamöter säger att det har varit väldigt mycket att göra under året. Det HAR varit mycket att göra under året, men enbart för att inte alla ledamöter i förbundsstyrelsen har gjort det som de har lovat att göra. Jag tror att om ni skulle ta en timma av ert liv och läsa igenom våra protokoll från föregående förbundsstämma, samt slänga ett snabbt öga på vår beslutsrulla, så kommer ni se vad jag åsyftar. Det är därför inte alls konstigt att valberedningen nu föreslår nio ledamöter. Med färre ledamöter är det enklare att fatta snabba, effektiva beslut. Det är också svårare att komma undan med att inte göra saker i en mindre, mer slimmad styrelse. I slutet utav dagen är det dock inte antalet ledamöter som räknas, utan vilken kompetens ledamöterna som sitter där har. Men om ni vill veta min högst personliga åsikt, så tycker jag valberedningen har lämnat ett utmärkt förslag – både när det gäller antal ledamöter samt personer som besitter de egenskaper som behövs för att komma till bukt med våra utmaningar.

Jag lämnar er med de orden. Vi ses förstås på stämman, och fram tills dess vill jag att ni gör mig en tjänst: Hör av er till er kontaktperson i förbundsstyrelsen, någon annan ni tycker verkar schysst i förbundsstyrelsen eller någon ur personalen som ni tycker gör ett bra jobb och ge dem en komplimang. Om ni bara visste hur sällan vi får höra att vi gör något bra! Nu kan ni väl göra mig en sista tjänst och ge en komplimang till någon som ni tycker förtjänar det – det tror jag skulle glädja fler än bara mig!

Se Hanna Wagenius i Almedalen!

söndag 29 juni 2014 /

Hanna Wagenius kommer att delta på en massa seminarier under Almedalen. Här är några av ställena ni kan se henne under veckan.

SÖNDAG

Ca 19.30
Expressens Eftersnack med Niklas Svensson. På expressen.se och i Skandias trädgård på Tage Cervins gata 3 (föranmäla krävs)

MÅNDAG

Kl 12.10
Utrikespolitiska Institutet frågar ut ungdomsförbundsordförandena! Hos Frälsningsarmén, S:t Hansgatan 21

Kl 15.30
Örebro Ungiversitet håller i en panel om vad som avgör ungas röstbeteende. På Wisby Strand Congress & Event, Lye och Lounge

TISDAG

Kl 09.15
Svens scenkonst i samarbete med Timbro och Arena anordnar en panel med unga politiker om kulturpolitik. Länsteatern, Bredgatan 10

Kl 11.00
Ung Allians har gemensam panel om framtidens politik. På Wallers krog.

Kl 15.30
Ungdomsförbunden presenterar sin skuggförsvarsberedning. S:t Hansgatan 11.

Kl 17.45
Trafikpolitisk panel arrangerad av Bil Sweden och Motormännens riksförbund. Universitetscafét, Cramérgatan 3.

ONSDAG

Kl 08.00
Debatt om ungas arbetsmarknad. I LO:s hus på Hamnplan 5.

Kl 09.45
Försvarspolitisk arena – utfrågning tillsammans med partiet. S:t Hansgatan 11.

Kl 12.00
Politikerloppet på Visby travbana. Buss går från Kallis för publiken.

Kl 14.00
Paneldebatt om Visita om ungas arbetsmarknad. Vinotek 1 på Strandgatan 20.

Kl 17.00
Seminarium och modevisning om hållbart mode hos IKEM. S:t Hansgatan 18F.

Kl 22.00
DJ Battle på Kallis med de andra Alliansungdomsförbundsordförandena.

TORSDAG

Kl 11.00
CUF anordnar seminarium om arbetsförmedlingen! Wisby Strand Congress & Event.

Kl 13.00
Tävling mot SSU hos RFSU tillsammans med Robert. Skeppsbron H116.

Kl 16.30
Debatt om trafikpolitik. Skeppsbron 1.

Kl 17.15
Tillbaka till framtiden med Olof Johansson – hur ser C ut i framtiden? E31, Cramérgatan 3.

FREDAG

Kl 16.00
Ungdomsförbundsordförandena i debatt hos Expressen. Expressens hörna, precis bredvid Donners.

SÖNDAG

10.45
Intervju hos SR P5 Almedalen. Sänds men kan också ses live i SR:s tält.

Sveriges Jobbigaste Arbetsförmedling

söndag 29 juni 2014 /

Jobben är valets viktigaste fråga. Arbetsförmedlingen är menad att vara en del i att hjälpa folk ur arbetslösheten. Men när endast 16,2 procent av alla jobben förmedlas av Arbetsförmedlingen, och en arbetsförmedlare i snitt förmedlar 10,3 jobb per år, då behöver något göras. När dessutom har endast 11 procent av Sveriges befolkning har förtroende för Arbetsförmedlingen, då är det bråttom.

CUF tycker att dagens Arbetsförmedling är jobbig och långsam och bjuder därför in till seminarium om hur arbetsförmedlingen kan bli bättre eller ersättas.

Aron Flam kommer att moderera bland representanter från både arbetsgivare och arbetstagare samt Arbetsförmedlingen, Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Vi kommer också att premiärvisa vår valfilm!

När? Torsdagen den 3/7 klockan 11-12
Var? Wisby Strand Congress & Event

Moderator:
Aron Flam

Seminariedeltagare:
Hanna Wagenius, ordförande CUF
Mats Essemyr, Arbetsmarknadspolitik utredare på TCO
Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega
Martin Ådahl, chefsekonom (C)
Mattias Buvari, marknadschef för Arbetsförmedlingen Södra Götaland Lars Ilmoni, Expert inom arbetsmarknad på Företagarna
Patrik Björck, riksdagsledamot och sitter i arbetsmarknadsutskottet (S)