• / Förbundssstämma

Förbundssstämma

I år kommer vår förbundsstämma att hållas i digitalt med anledning av den rådande situationen. Här till höger kan ni hitta presentation av kandidaterna som ställer upp till de olika valbara positionerna.

All praktisk information och handlingar hittar du på connect genom att klicka här.