• / Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2018

 

Den 10-13 maj är det dags för årets största höjdpunkt- förbundsstämman. Då samlas drygt 200 medlemmar i Malmö för att besluta om CUF:s politik, organisation, och för att välaj en ny förbundsstyrelse.

Här kommer förslag och kandidaturer till förbundsstyrelsen publiceras löpande. För mer information och anmläan gå in via intranätet Connect

Vår digitala framtid

CUF-Skåne hälsar dig och alla CUF:s fantastiska medlemmar välkomna till förbundsstämma i Skåne och Malmö. Välkomna till Sveriges tredje största stad. Välkomna till Sveriges framsida mot Danmark och Europa. Välkomna till er, Sveriges framtid.

Under stämman är debatten i fokus och vi kommer att välja en ny förbundsstyrelse, behandla motioner och propositioner.Räkna med nya kunskaper, nya insikter och nya vänner! Detta är vårt största, roligaste och viktigaste evenemang under året. Vi samlar drygt 200 CUF:are för att påverka och förbättra vår politik, som i sin tur kan bli Centerpartiets och den nya regeringens politik.

Årets tema: Vår digitala framtid

Valåret 2018 kommer till stor del ske digitalt. Det är på nätet människor får sin information, det är på nätet vi interagerar med varandra och det är på nätet vi skapar vår framtid. Läs mer om temat i stämmoskriften som inom kort finns på Connect.

Välkomna till framtiden, framtiden är vår!
CUF-Skåne

Anmäl dig här
Anmälan stänger den 15:e april

Har du inte tillgång till Connect? Prata med Milena Axklo så hjälper hon dig.

Kontakt:
Evelina Reuterfors, Förbundsstyrelsen - övergripande ansvarig förbundsstämman
Kontakta ang stämmohandlingar, program, formaila och liknande
Tel: 070-572 52 35
Mejl: evelina.reuterfors@centerpartiet.se

Milena Axklo, förbundsorganisatör - projektleder förbundsstämman. Kontakta för praktiska frågor t.ex. funderingar kring boende, teknik, anmälan och kost.
Tel: 070-452 88 44
Mejl: milena.axklo@centerpartiet.se

David Liljedal, värddistriktet - Stämmogeneral
Kontakta angående lokala frågor, aktiviteter och förbundsfesten
Tel: 076-336 44 48
Mejl: david.liljedal@centerpartiet.se