Eva Mörtsell

Personbild

eva.mortsell(at)centerpartiet.se

Jämställdhet- och sexualpolitisk, samt rättspolitisk talesperson

Västerbotten