Arbetsmarknad

Bild

På grund av en massa lagar och regler stängs alla som inte passar i standardmall 1A ute från arbetsmarknaden. CUF vill göra det lättare för unga att ta sig in och få sitt första jobb, bland annat genom att skrota lagen om anställningsskydd, LAS. Men det räcker inte för att sänka arbetslösheten – utbildningarna måste också ha mer kontakt med näringslivet och fler måste våga starta företag och anställa. Vi vill göra det enkelt, lönsamt och roligt både att jobba och att vara företagare.

Vi vill: