5.2 Miljöskatter

5.2.1 Skatteväxling

CUF förespråkar en grön skatteväxling. Det innebär att inkomstskatten, skatter på arbete och miljövänlig verksamhet sänks, samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamheter, vilket medför att priserna höjs på ändliga naturresurser, och att det blir lönsamt att återanvända och återvinna. Det blir också mer lönsamt att spara resurser och vi får en minskad energianvändning. Sverige ska vara ett föregångsland, men för att miljöskatter inte ska skapa ojämlika villkor för företag i olika länder är det en fördel om de införs samtidigt i många länder, till exempel inom EU. Dock leder beskattningen, när systemet fungerar, till att skattebaserna minskar, vilket sätter press på makthavarna att sträva efter ett mer effektivt sätt att hantera våra skattepengar.

5.2.2 Miljöskatter

Miljöförstörande aktiviteter skapar stora samhälleliga kostnader som inte bärs av de som förstör. För att undvika sådana negativa externaliteter ska miljöskadlig verksamhet beskattas på ett enkelt och effektivt sätt, till exempel med koldioxidskatter. Om en marknad ska fungera måste individer och företag bära kostnaderna de skapar, även för miljön. CUF ser även positivt på lokala miljöavgifter som t.ex. trängselavgifter i större städer. Dessa avgifter ska dock beslutas och hanteras lokalt.